ADRESA

RETINA & UVEA CENTAR

Ulica Kneza od Semberije 14
Beograd, Vračar
Telefoni: 011-24 38 054 i 062-261 113

Rana dijagnostika oboljenja - siguran put do izlečenja

Kneza od Semberije 14

Vračar, Beograd, Srbija

011-24 38 054

062-261 113

Prim. dr. sci. med. Jelena Paović Prof. dr. Anka Stanojević-Paović

Kontakt email

ordinacija@uveacentar.com