Prof. dr Anka Stanojević-Paović

Prof. dr Anka Stanojević-Paović

PROF, DR
Profesor Anka Stanojević-Paović, specijalista oftalmolog, doktor medicinskih nauka je završila specijalizaciju iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1973. godine.Magistrirala je na istom fakultetu na temu "Toksoplazmoza oka" 1978. godine, a doktorirala na temu "Autoimunski procesi u oku" 1980. godine.Imala više studijskih boravaka u inostranstvu, održala više pozivnih predavanja na evropskim i svetskim simpozijumima iz imunopatologije oka i uveitisa, organizovala više simpozijuma sa internacionalnim učešćem. Postavljena za šefa odeljenja za uveitise na Institutu za očne bolesti Kliničkog centra Srbije od 1980. godine do 2005. godine.U višegodišnjem radu na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Institutu za očne bolesti Kliničkog centra Srbije učestvovala kao nastavnik i šef katedre za oftalmologiju u edukaciji studenata i lekara na specijalizaciji iz oftalmologije, bila mentor u više od 20 magistarskih i doktorskih teza.

Prim. dr. sci. med. Jelena Paović

Prim. dr. sci. med. Jelena Paović

PRIM, DR
Primarijus Jelena Paović, specijalista oftalmolog, doktor medicinskih nauka je završila Medicinski fakultet u Beogradu 1992. godine. Specijalizirala je na Institutu za očne bolesti Kliničkog centra Srbije i specijalistički ispit položila sa odličnom ocenom.Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2008. godine sa temom “Dijagnostika i praćenje bolesti makule metodom optičke koherentne tomografije”.Doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2016. godine sa temom “Isptivanje značaja nalaza optičke koherentne tomografije makule u dijagnostici i praćenju rezultata lečenja poremećaja vitroretinalne dodirne površine”.U zvanje Primarijusa izabrana je 2017. godine.Zaposlena je na odeljenju za retinovitrealnu hirurgiju Instituta za očne bolesti Kliničkog centra Srbije i jedan je od vodećih retinologa u Srbiji.Bavi se hirurgijom zadnjeg segmenta oka i uradila oko hiljadu operacija i intervencija na zadnjem segmentu oka. Uže specijalističko polje su joj operacije ablacija retine, vitrektomije kod ablacija retine, kao i hirurško lečenje posledica dijabetesa, vaskularnih oboljenja i zapaljenja oka. Pored hirurškog lečenja bavi se i laserfotokoagulacijom dijabetesa i posledica ishemijskih i zapaljenskih stanja na retini i degenerativnih promena na oku, kao i dijagnostikom i lečenjem bolesti makule.

Naši pacijenti o nama

Comfort & Satisfaction

Comfort & Satisfaction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
Julia Anderson
"5 Star Expirience"

"5 Star Expirience"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
Mr. Owen Smith
"Nicest Dentist"

"Nicest Dentist"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
Charlotte KIng

Kneza od Semberije 14

Vračar, Beograd, Srbija

011-24 38 054

062-261 113

Prim. dr. sci. med. Jelena Paović Prof. dr. Anka Stanojević-Paović

Kontakt email

ordinacija@uveacentar.com